FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Ebban våren 2020

11.05.2020 kl. 12:14
I mars i år då skolorna i Finland övergick till distansundervisning beslöt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet att alla grundskolor i Svenskfinland och alla språkbadsskolor skulle få Ebban gratis resten av skolåret. Det ledde till att aktiviteten på Ebban ökade rejält! Här sammanfattar vi hur den här våren har sett ut för Ebbans del så här långt.

Tack vare specialerbjudandet ökade de skolor som hade tillgång till Ebban från drygt 120 till drygt 260. Men det var inte bara elever i nya skolor som kom till. Det fanns också en hel del skolor som tidigare bara köpt licenser till en del av eleverna som nu kunde göra det möjligt för alla klasser att få tillgång till Ebban. Om man räknar med både de gamla och nya skolorna ökade antalet elevlicenser från runt 13 000 till nästan 38 000.

 

Det innebär att det den här våren är rekordmycket aktivitet på Ebban. För tillfället har vi runt 4 500 unika användare per dag och cirka 11 000 unika användare varje vecka.

 

Som mest har Ebban haft nästan 5 500 unika användare per dag.

 

Vi har utökat öppettiderna för Ebbans chatt från tre dagar i veckan till fem. Varje dag skriver omkring 30 elever och lärare frågor till vår bibliotekarie Micke. Tacksamt nog har Maja och Lotta från Sydkustens ordkonstskola också anslutit sig till chatten och kunnat hjälpa Micke med att svara på frågor.

 

De största finlandssvenska förlagen, Förlaget och Schildts & Söderströms, ville också bidra för att främja elevernas tillgång till böcker under hemundervisningen och tillgängliggjorde därför en hög aktuella barn- och ungdomsböcker.

 

Vi började också få förfrågningar från bibliotekarier som ville ha konton i Ebban för att kunna bokprata för elever om böcker som eleverna säkert har tillgång till även när biblioteken är stängda. Vi bestämde oss då för att möjliggöra för bibliotekarier som samarbetar med skolor att skapa ett eget demokonto vilket ett tjugotal bibliotekarier runt om i Svenskfinland gjorde. 

 

Antal inloggade användare i Ebban 15-26 april. 2020. På vardagarna har antalet rört sig mellan 4 000 och 6 000 medan runt 1 000 användare loggat in varje dag under veckosluten.

 

Tillsammans har eleverna i Svenskfinland gjort nästan 60 000 läsningar i Ebban sedan påsken! De tre skolorna i Svenskfinland där eleverna läst flitigast på Ebban är:

 

1. Öja skola i Karleby

2. Kimo skola i Vörå

3. Sjökulla skola i Kyrkslätt

 

Förhoppningsvis håller läsivern i sig också på sommaren, eftersom Ebban kommer att vara gratis för eleverna till och med sista juli. Därefter hoppas vi också att skolorna vill fortsätta med Ebban. Om skolans ekonomi är skral är det många som lyckas finansiera Ebbanabonnemang med hjälp av en föräldraförening eller fondbidrag.

 

Våra siffror i korthet våren 2020:
Antal skolor ca 260
Elevlicenser ca 38 000
Unika användare per dag ca 4 500
Unika användare varje vecka ca 11 000
Läsningar sedan påsken ca 60 000
Tove Nylund