FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Skolornas upplevelser av Ebban

20.09.2019 kl. 10:00
Våren 2019 skickade vi ut en enkät till skolorna angående hur lärare upplever Ebban. Vi fick in 161 svar. Här får ni läsa både de positiva och negativa sidorna av Ebban enligt lärarna.

Ökat läsintresse

Vi frågade om lärarna upplever att Ebban ökar läsintresset hos eleverna.


 

Drygt 64 % av lärarna upplever att Ebban ökar läsintresset hos eleverna.

 

De lockande kategorierna motiverar enligt lärarna eleverna att hitta intressanta böckerna att läsa. Dessutom tycker eleverna ofta att det känns extra roligt och häftigt att söka upp en bok och läsa från en dator eller läsplatta.

 

Det är också motiverande för eleverna att utbudet är större och aktuellare än i deras skolbibliotek. Det är dessutom lätt att ta fram en bok och byta vid behov. Om eleven läst en bra bok är det också lätt att hitta en annan bok i samma serie eller av samma författare.

 

Många lärare upplever att ljudböckerna öppnar de lässvaga elevernas ögon för böckernas värld. Också det stora utbudet av lättläst litteratur och att samma bok kan både läsas och lyssnas på lyfts fram som ett välbehövligt komplement för de yngsta.

 

Flera av lärarna ser också ett ökat läsintresse hos eleverna tack vare att Ebban möjliggör läsecirklar där alla kan läsa samma bok.

 

De lärare som inte tycker att Ebban ökat deras elevers läsintresse uppgav nästan uteslutande att de använt Ebban för lite eller att deras elever föredrar fysiska böcker

 

Stöd för lässvaga elever

En annan fråga var om lärnarna upplever att Ebban fungerar som stöd för lässvaga elever. 

Knappt 66 % av lärarna tycker att Ebban fungerar som stöd för de lässvaga eleverna. Det motiveras till största delen med det stora utbudet av lättlästa böcker och ljudböcker. Andra ser mer i allmänhet hur det stora utbudet av böcker med varierande teman motiverade lässvaga elever. Även att texten kan förstoras, att det är lägre tröskel för att testa olika böcker och att de lässvaga tryggt kan läsa en enklare bok utan att klasskompisarna ser vad hen läser lyfts fram som positivt

 

De som inte tycker att Ebban fungerar som stöd för lässvaga elever tyckte att det är negativt eller begränsande att läsa från skärm, att skolans internetanslutning är för dålig och att elever verkar ha svårt att koncentrera sig då de ska läsa på Ebban. Samtidigt verkar det sistnämnda inte vara så entydigt eftersom det också fanns de som uppgav som svar på samma fråga att eleverna läser ivrigare och mer koncentrerat på Ebban än i fysiska böcker.

 

Det bästa med Ebban

Det bästa med Ebban enligt lärarna illustreras bäst så här


 

Det mångsidiga urvalet och tillgängligheten oberoende var eller när du vill läsa var det absolut bästa med Ebban enligt lärarna!

 

Förbättringsförslag

TIll slut frågade vi efter förbättringsförslag. Det vanligaste svaret där var att lärarna saknade vissa titlar eller ville ha fler splitternya böcker. Tyvärr är det inte upp till oss på Ebban vilka böcker förlagen gör till e-böcker eller ljudböcker och om de lägger ut dem på ElibU varifrån vi får våra e- och ljudböcker.

 

Det var också flera som önskade, speciellt för de lässvaga eleverna, att man skulle kunna lyssna och läsa samtidigt. Det kunde man inte vid tiden för enkäten men nu är det möjligt för över 2000 av Ebbans alla böcker och för över 700 kategoriserade för grundskolan!

 

Har du fler önskemål eller frågor om Ebban? Kontakta oss gärna!

Tove Nylund