FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Läsning som gett resultat

13.06.2019 kl. 07:03
Eleverna i Svenskbacka skola i Kervo och Österby skola i Ekenäs är flitiga läsare i Ebban. Hur har skolorna jobbat för att få eleverna att läsa så mycket? Och vilka resultat har läsningen gett? Här får vi ta del av deras framgångshistorier.

En etablerad rutin i Svenskbacka skola

Svenskbacka skola är en liten språköskola som det senaste läsåret har haft 49 elever i klass 1-6. Flera gånger i veckan har eleverna haft schemalagd läsning på Ebban. Förutom lässtunder där eleverna läser för sig själva har ibland läraren en högläsningsstund med boksidan på klassens Promethean-skärm och ibland högläser eleverna turvis med boksidan på skärmen. Dessutom har också eleverna fått välja Ebban som fri aktivitet om de till exempel blivit klara med sitt arbete. Avgörande för framgångssagan är att skolan gjort Ebban till en etablerad rutin hos både elever och lärare, poängterar Maria Ingman som är lärare i klass 3-4.

 

Eleverna gillar Ebban

Ingman berättar att hon som lärare ibland haft anledning till ett litet småleende då hon kommit in i klassrummet när den schemalagda lässtunden skall börja, bara för att märka att eleverna redan på egen hand satt igång och alla sitter knäpptysta och läser. Eleverna tycker om Ebban och anser att den är lätt att använda, är en klar tillgång i skolan och har ett mångsidigt och bra urval av böcker.

 

Läsning som gett resultat

Enligt Ingman är det i synnerhet elevernas inställning till böcker och läsning som har förändrats till det bättre i och med användningen av Ebban. Böcker och läsning har blivit en naturlig del av skolvardagen i stället för något extra som de skall göra efter skoldagens slut. Det faktum att de läser så mycket i skolan har sporrat en del elever att läsa mera på fritiden också. Ingman ser tydligt att läsningen på Ebban stärkt skolspråket svenska hos många av språköeleverna. Ordförrådet har blivit större och framförallt har läsningen blivit ledigare.

 Full koncentration då klass 3-4 i Svenskbacka skola läser i Ebban. Foto: Maria Ingman

 

Storsatsning på läsning i Österby skola

Österby skola är en skola på 123 elever i klass 1-6. Det senaste läsåret har skolan gjort en storsatsning på läsning som alla klasser varit med i kontinuerligt hela året. Året delades in i tre delar med olika aktiviteter. Den första delen bestod bland annat av lässtunder på morgonen, frivilliga läsraster, läsning med vänelever samt högläsning av klasslärarna. Högläsningen gillade eleverna speciellt. Dessutom jobbade eleverna med det läsbingo som finns i Ebban. Under den andra delen var tonvikten på “En kvart om dagen”-materialet. Då skulle eleverna läsa hemma minst 15 minuter per dag. Inför den tredje delen hade lärarna valt ut några böcker i Ebban som eleverna fick välja mellan. Eleverna bildade därefter bokcirklar med de andra som valt samma bok. Hela projektet avslutades med en temadag där blandade grupper över årskursgränserna fick gå till olika klassrum och höra lärarna läsa en berättelse eller ett smakprov ur en berättelse. Den dagen var särskilt uppskattad bland eleverna.

 

Nöjda elever och lärare

Skolbibliotekarie Marie-Lousie Bäckroos berättar att eleverna har blivit allt mer motiverade att läsa desto längre de har läst och desto bättre de har märkt att det börjat gå. Både elever och lärare är enbart positivt inställda till att ha tillgång till Ebban. Tack vare skolans läsfrämjande arbete ser lärarna att eleverna gått framåt i sin läsutveckling både vad gäller hastighet och förståelse.

 

Bra idéer ska spridas
Här ser vi hur en liten och en stor skola lyckats väl med sina medvetna satsningar på elevernas läsning. Om också du vill dela med dig av hur er skola använder Ebban i undervisningen blir vi jätteglada om du skickar en e-post till [email protected]
Tove Nylund