FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Länka till Ebbanböcker

Kanske du vill hjälpa en elev att hitta en bok genom att länka till den utanför Ebban eller kanske du vill göra ett plakat med boktips till klassrummet med QR-koder till böckerna? I det här blogginlägget beskriver vi hur man länkar till Ebbanböcker.Läs mera »
27.04.2020 kl. 16:59

Gästblogg: Björneborgs svenska samskola

Ett gästinlägg från Mikaela Railamaa, speciallärare i Björneborgs svenska samskola, om vår nya egenskap med delade hyllor.Läs mera »
02.04.2020 kl. 08:49

De finlandssvenska fonderna gör Ebban gratis tillgängligt för grundskolan

Med anledning av den rådande situationen i Finland har flera finlandssvenska fonder valt att tillsammans dela ut extrafinansiering för att göra Ebban tillgänglig för de finlandssvenska skolorna fram till 31.7. Erbjudandet gäller åk 1–9 i svenska skolor i Finland och svenskspråkig språkbadsundervisning i finska skolor. Fonderna bakom finansieringen är: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner samt Konstsamfundet.Läs mera »
25.03.2020 kl. 10:04

Nyhet: Dela utvalda böcker med dina elever

I det här blogginlägget förklarar vi hur du som lärare kan skapa din egen samling av böcker som dina elever kan klicka upp och gå in och läsa från.Läs mera »
03.02.2020 kl. 11:01

Skolornas upplevelser av Ebban

Våren 2019 skickade vi ut en enkät till skolorna angående hur lärare upplever Ebban. Vi fick in 161 svar. Här får ni läsa både de positiva och negativa sidorna av Ebban enligt lärarna.Läs mera »
20.09.2019 kl. 10:00