FINLAND
kontaktebban.fi
+358 9 886 114 60

Sommarutmaningar i Ebban

Vi önskar alla Ebbananelever en riktigt fin sommar genom att bjuda på sommarutmaningar lärarna kan dela ut till sina elever.Läs mera »
26.05.2020 kl. 09:08

Ebban våren 2020

I mars i år då skolorna i Finland övergick till distansundervisning beslöt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet att alla grundskolor i Svenskfinland och alla språkbadsskolor skulle få Ebban gratis resten av skolåret. Det ledde till att aktiviteten på Ebban ökade rejält! Här sammanfattar vi hur den här våren har sett ut för Ebbans del så här långt.Läs mera »
11.05.2020 kl. 12:14

Ebban premierar skolor

Svenskbacka skola i Kervo och Österby skola i Ekenäs premieras av Ebban för flitig läsning av e-böcker och ljudböcker.Läs mera »
15.05.2019 kl. 10:12